Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Sprememba bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se jo označuje z bonitetnimi točkami (BT) 0-100. Bonitetne točke se določijo na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov.

Kdaj naročiti spremembo bonitete zemljišča?

V primeru, da vpisana boniteta zemljišča ne odraža dejanskega stanja parcele v naravi, je mogoča sprememba bonitete zemljišča. Največkrat se lastnik parcele za zmanjšanje bonitete zemljišča odloči zaradi zmanjšanja plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča (pri novogradnjah). Lahko pa je razlog tudi pridobitev ali ukinitev statusa zaščitene kmetije ali za pridobitev subvencij, ki so pogojene z boniteto zemljišča.

V sodelovanju z agronomom, ki opravi ogled na terenu ter izračuna novo boniteto zemljišča, izdelamo elaborat spremembe bonitete zemljišča, ki ga s pooblastilom lastnika vložimo na Geodetsko upravo.

Za izračun cene izdelave elaborata spremembe bonitete zemljišča uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena je odvisna od obsega oz. števila parcel v postopku ter od količine dela, ki ga mora opraviti agronom.

Naročite spremembo bonitete zemljišča

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede postopka spremembe bonitete zemljišča nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.