Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Brv čez Sočo

Občina Tolmin pripravlja projektno dokumentacijo za gradnjo nove brvi čez Sočo. Predvidena lokacija nove brvi je v neposredni bližini sotočja Godiče in Soče pod vasjo Prapetno. Od tam se bomo lahko po brvi sprehodili preko Soče proti vasi Modrejce in uživali lepote naših krajev.

V našem podjetju smo izvedli geodetske storitve za potrebe nove brvi. V septembru 2015 smo izdelali geodetski načrt za pridobitev projektne dokumentacije, v marcu 2016 pa dopolnitev z izmero profilov na Soči za potrebe hidravlične študije.

Spodaj si lahko ogledate idejno zasnovo izdelovalca Locus d.o.o. iz leta 2014 ter slike naših geodetskih meritev iz terena.

.