Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Zakoličba objekta

V našem podjetju lahko naročite zakoličbo objekta.

Kdaj potrebujemo zakoličbo objekta?

Zakoličba objekta je geodetska storitev, kjer se pred začetkom gradnje novi objekt pravilno umesti v prostor. Podatki za zakoličbo so podani v projektni dokumentaciji za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Geodet je dolžan pred zakoličbo preveriti natančnost in pravilnost teh podatkov ter opozoriti na morebitne nepravilnosti.

Pred začetkom gradnje objekta je investitor oz. izvajalec dolžan poskrbeti za uradno zakoličbo, ki jo lahko izvede samo pooblaščeno geodetsko podjetje. Na terenu se novi objekt zakoliči z ustreznimi označbami, na podlagi katerih lastnik ali gradbeno podjetje lahko začne z gradbenimi deli.

Po uradni zakoličbi se izdela zakoličbeni zapisnik, ki vsebuje:

 • datum zakoličbe
 • ime investitorja in izvajalca
 • številko in datum izdaje gradbenega dovoljenja
 • podatke o objektu
 • izdelovalce projekta (PGD, geodetski načrt)
 • skico zakoličbe, ki vsebuje koordinate zakoličbenih točk, obliko in lego objekta v prostoru
 • podpis geodeta, ki je opravil zakoličbo ter podpis odgovornega geodeta

V našem podjetju opravljamo zakoličbe vseh vrst objektov:

 • zakoličba stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov
 • zakoličba industrijskih objektov (hale,…)
 • zakoličba komunalnih objektov (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK vodi…)
 • zakoličba občinskih in državnih cest
 • inženirska geodezija

Zakoličbo objekta lahko izdela izključno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o geodetski dejavnosti in ima imenovanega odgovornega geodeta.

Za izračun cene zakoličbe objekta uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena zakoličbe objekta je odvisna od oblike objekta, zahtevnosti terena in v primeru dolžinskih objektov zaradi same dolžine.

Naročite zakoličbo objekta

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede zakoličb nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.