Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Označitev mej

Označitev mej je geodetski postopek, ko urejeno mejo označimo z mejniki.

Kdaj se uporabi postopek označitve mej?

Ta postopek se uporabi v primeru, ko so bili mejniki uničeni in lastnik ne more sam določiti natančne lokacije mejnikov. Velikokrat se mejniki uničijo v času gradnje objektov pri zemeljskih delih, pri obdelovanju kmetijskih zemljišč, s časom pa se mejniki tudi zarasejo oz. zasujejo s prstjo, predvsem na gozdnatih in strmih predelih.

V našem podjetju poskrbimo za vabilo vseh mejašev, izpeljavo postopka označitve mej na terenu in izdelavo tehničnega poročila, ki ga pošljemo na Geodetsko upravo.

Za izračun cene označitve mej uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka izravnave meje je odvisna od števila označenih mejnikov, zahtevnosti terena, števila mejašev,…

Naročite označitev mej

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede postopka označitve mej nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.