Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Geodetski načrt

V našem podjetju izdelujemo vse vrste geodetskih načrtov.

Kaj je geodetski načrt?

Geodetski načrt ali geodetski posnetek je osnova, ki jo potrebuje projektant ali arhitekt za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Izdelujemo tudi geodetske posnetke končnega stanja objektov kot podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja objektov po končani gradnji.

Za izdelavo geodetskega posnetka je potrebna izmera na terenu, kjer se izmerijo detajlne točke (objekti, poti, komunalni vodi…).

Vse geodetske načrte izdelamo v digitalni obliki (format dxf ali dwg) ter tiskani obliki s certifikatom.

Kaj sestavlja geodetski načrt?

Geodetski načrt v tiskani obliki je sestavljen iz dveh delov:

 • grafični prikaz geodetskega načrta
 • certifikat geodetskega načrta

V grafičnem prikazu geodetskega načrta so prikazani naslednji podatki:

 • relief
 • vode
 • stavbe
 • gradbeni in inženirski objekti,
 • raba zemljišč
 • rastlinstvo
 • komunalne naprave
 • zemljiške parcele

V dogovoru z naročnikom lahko v geodetski posnetek parcele vnesemo tudi dodatne vsebine, ki jih potrebuje.

Certifikat geodetskega načrta vsebuje:

 • podatke o naročniku
 • številko geodetskega načrta
 • izjavo odgovornega geodeta
 • podatke o namenu geodetskega načrta
 • pogoje za uporabo geodetskega načrta
 • podatke o kraju in datumu izdaje certifikata
 • osebni žig in podpis odgovornega geodeta, žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe

Geodetske načrte izdelujemo za različne namene:

 • za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta
 • novo stanja zemljišča (po končanih delih)
 • za pripravo državnih ali občinskih prostorskih načrtov (OPPN,…)
 • za druge potrebe

Geodetski načrt lahko izdela izključno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o geodetski dejavnosti in ima imenovanega odgovornega geodeta.

Za izračun cene izdelave geodetskega načrta uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena izdelave geodetskega načrta je odvisna od več dejavnikov (velikost območja izdelave, zahtevnost terena, dodatne vsebine,…).

Naročite geodetski načrt

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede izdelave geodetskega načrta nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.