Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Izravnava meje

Izravnava meje je geodetski postopek, s katerim spremenimo potek urejene meje med parcelami. Postopek se lahko opravi samo v soglasju z obema mejašema in pod pogojem, da se z izravnavo površina manjše parcele ne spremeni za več kot 5% in tudi ne več kot 500m2.

Zakaj se uporablja izravnava meje?

Izravnavo meje se največkrat uporabi v primeru menjave majhnega dela zemljišča sosednjih parcel med dvema mejašema. Zadevo bi bilo mogoče urediti tudi s parcelacijo, vendar je izvedba tega postopka elegantnejša, saj se z oddajo elaborata izravnave meje na Geodetsko upravo postopek zaključi in lastnikom prihrani čas in strošek pravnega dela oz. menjalne pogodbe nepremičnin.

V našem podjetju poskrbimo za pravilno izvedbo postopka na terenu, izdelamo elaborat izravnave meje in ga s pooblastilom lastnikov vložimo na Geodetsko upravo. Izravnana meja postane uradna šele s pravnomočnostjo odločbe, ki jo dobijo lastniki po obdelavi našega elaborata na Geodetski upravi.

Za izračun cene izravnave meje uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka izravnave meje je odvisna od števila izravnanih zemljiškokatastrskih točk, zahtevnosti terena, števila upravnih taks,…

Naročite izravnavo meje

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede postopka izravnave mej nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.