Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Evidentiranje stavb

Kdaj stavbo evidentiramo?

  • za pridobitev hišne številke pri novogradnjah.
  • v primeru etažne lastnine za vpis dela stavbe v zemljiško knjigo
  • v primeru sklepanja pravnih poslov

Kaj je evidentiranje stavbe?

Evidentiranje stavbe ali vris stavbe v kataster je geodetska storitev, ki vsebuje elaborat vpisa zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb.

Potrebna je zunanja izmera objekta na terenu in popis in poimenovanje vseh prostorov, ki jih izmerimo ali pa prevzamemo površine iz projektne dokumentacije objekta.

Lastnik mora izpolniti vprašalnik registra nepremičnin za stavbo in dele stavb, kjer se popišejo podatki o letu izgradnje stavbe, morebitni obnovi fasade in strehe, materialih nosilne konstrukcije, vrstah ogrevanja, priključkih komunalnih vodov in podobno.

Na podlagi teh podatkov izdelamo elaborat vpisa zemljišča pod stavbo in elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga na zahtevo lastnika vložimo na Geodetsko upravo.

Za izračun cene izdelave elaboratov vpisa zemljišča pod stavbo in vpisa stavbe v kataster stavb uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena izdelave elaboratov je odvisna od velikosti objekta, števila uporavnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo, števila delov stavb itd.

Naročite evidentiranje stavbe

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede elaboratov vpisa zemljišča pod stavbo in katastra stavb nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.