Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Geotmin geodetske meritve d.o.o. Tolmin

Geotmin d.o.o. je pooblaščeno podjetje za izvajanje geodetskih storitev v Sloveniji. Opravljamo geodetske storitve v zemljiškem katastru in katastru stavb kot so ureditev mej, parcelacije, vris stavbe v kataster…izdelamo vam geodetski načrt ali zakoličimo novo hišo. Pri nas izmerimo vse