Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Pogosta vprašanja o geodetskih storitvah

Marsikomu so geodetska stroka in z njo povezane storitve popolnoma tuje, posebej če se temi zadevami sreča prvič. Spodaj je predstavljenih samo nekaj primerov najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobivamo od naših strank. Na vsa ostala vaša vprašanja vam z veseljem odgovorimo preko telefona ali elektronske pošte.


Parcelacija, izravnava meje, ureditev mej, označitev mej…več kot preberem o teh zadevah, manj vem, kaj moram narediti. Rad bi samo, da mi postavite mejo!

Izvedba vseh teh postopkov je med seboj precej podobna. Pri urejanju parcel so na mejni obravnavi mogoči celo vsi ti postopki skupaj. V našem podjetju vam razložimo potek vseh teh postopkov pred samo izvedbo in predlagamo najboljšo in najugodnejšo rešitev.


Smo trije dediči, ki bi radi razdelili parcelo na 3 enake dele. Kako gre postopek?

V vašem primeru je potrebna parcelacija. V našem podjetju poskrbimo za pravilno izveden postopek ureditve mej, kar je pogoj za parcelacijo, nato pa lahko lastniki po želji oz. s pomočjo našega izračuna površin razdelite parcelo na poljubne oblike in velikosti.


Smo pred vselitvijo v novo hišo, za katero bi radi dobili hišno številko. Kako jo pridobimo?

Vašo hišo je potrebno evidentirati. Za to je potrebna izdelava elaboratov vpisa zemljišča pod stavbo ter vpisa stavbe v kataster stavb. Geodeti izmerimo zunanje mere objekta ter popišemo in izmerimo površine vseh prostorov v stavbi. V primeru, da je stavba izdelana točno po projektu, nam notranjih prostorov ni potrebno izmeriti, saj le-te lahko prevzamemo iz projekta. Lastnik hiše mora izpolniti vprašalnike za stavbo in dele stavb, kjer so popišejo podatki o letu izgradnje, priključkih komunalnih vodov, številu sob in podobno.


Živimo v hiši, v kateri sta dve družini in imamo 2 ločeni stanovanji. Stavbo imava v lasti z bratom in bi jo rada razdelila tako, da bova lastnika vsak svojega stanovanja. Kaj morava storiti?

Urediti je potrebno etažno lastnino. Stavbo je potrebno evidentirati enako kot za pridobitev hišne številke, z razliko, da je tu potrebna določitev števila delov stavb. V primeru, da sta to 2 stanovanji, bomo tvorili 2 dela, lahko pa tudi dodaten skupni del za primer, da so v hiši skupni prostori, ki jih uporabljata oba lastnika (klet, stopnišče, hodnik, kurilnica…). Po oddaji elaboratov na Geodetsko upravo in prejetju odločbe lahko s solastnikom vzpostavita etažno lastnino in pravilno uredita lastništvo svojega dela hiše.


V hiši nam primanjkuje prostora in odločili smo se za gradnjo prizidka. Poleg bomo gradili tudi nov hlev. Arhitekt nas je napotil h geodetom, saj za izdelavo projektne dokumentacije potrebuje geodetski načrt. Koliko časa potrebujete za izdelavo, zanima me tudi, ali je potrebno obvestiti sosede?

Za izdelavo geodetskega načrta ni potrebno obveščati sosedov. Za izdelavo geodetskega načrta naše podjetje na terenu pri izmeri območja gradnje zajame vse potrebne podatke, na Geodetski upravi naroči katastrski načrt, pridobi podatke o vseh komunalnih vodih ter izdela geodetski načrt v digitalni obliki in pisni obliki s certifikatom. Če se vam mudi, ga izdelamo v nekaj dneh.


Zanima me cena geodetskih meritev, imate kakšen cenik?

Za izračun cene geodetske storitve uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena geodetske storitve je odvisna od velikega števila dejavnikov, zato nas za izdelavo predračuna kontaktirajte. Za oceno stroškov geodetske storitve potrebujemo informacijo o lokaciji (številko parcele in katastrske občine) ter katero storitev potrebujete.