Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Ureditev mej

Lastnik parcele lahko pri nas naroči geodetsko storitev ureditve parcelnih mej določenega dela ali pa celotnega obsega svoje parcele ali vseh parcel v lasti. Največkrat se lastnik odloči za to, ker ne pozna meje svoje parcele, zaradi problemov s sosedom ali pa bi samo rad uredil mejo svoje parcele in tako tudi svojim dedičem zagotovil mirno uživanje posestva.

V primeru naročila ureditve mej zaradi spora s sosedom naročniku v našem podjetju opišemo potek postopka urejanja mej in mu svetujemo. V primeru da sta oba soseda pripravljena urediti mejo, lahko po dogovoru skupaj naročita geodetsko storitev in tudi izravnavo meje.

Postopek urejanja mej poteka tako, da geodeti razpišemo mejno obravnavo na katero so vabljeni vsi lastniki mejnih parcel. Največkrat se pred postopkom ureditve mej predhodno odpravimo na teren brez prisotnosti mejašev, da izmerimo uživalne meje, objekte in poti, ki so vrisani v katastrskem načrtu in pripravimo podatke za izvedbo postopka. Izmerjeno stanje na terenu primerjamo s katastrskim načrtom, upoštevamo morebitne predhodne geodetske izmere in na mejni obravnavi pokažemo katastrsko mejo. V soglasju z lastniki uredimo in označimo mejo z mejniki.

Po postopku urejanja mej na terenu izdelamo ustrezen elaborat geodetske storitve, ki ga na zahtevo lastnika vložimo na Geodetsko upravo.

V primeru da se kateri od mejašev ne strinja s predlagano mejo ima pravico pokazati svojo mejo, ki jo prikažemo v elaboratu ureditve mej. Geodetska uprava razpiše ustno obravnavo na katero se povabi mejaše, ki se ne strinjajo s predlagano mejo. Če ne pride do soglasja lahko lastnik, ki se ne strinja s predlagano mejo sproži sodni postopek ureditve meje.

Ureditev mej lahko opravlja izključno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o geodetski dejavnosti in ima imenovanega odgovornega geodeta.

Za izračun cene postopka ureditve mej uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka ureditve mej je odvisna od števila mejnih točk, števila mejašev, števila upravnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo, zahtevnosti terena,…

Naročite ureditev mej

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede ureditve mej nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.