Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Parcelacija

Parcelacija je geodetski postopek v zemljiškem katastru, ki pomeni združevanje ali delitev parcel na drugačne oblike in velikosti. Parcelacija je eden od postopkov, s katerim se lahko spremeni parcelna meja.

Kdaj se izvede parcelacijo?

Največkrat se izvede, ko lastnik želi del parcele prodati ali pa se parcelo z več lastniki razdeli recimo v primeru delitve med dediče. Postopek parcelacije se največkrat začne s postopkom ureditve mej, saj je na delu parcele, kjer se jo deli potrebno mejo urediti, šele nato se lahko parcelo deli na željo lastnika. Postopek parcelacije in urejanja mej se lahko izvede skupaj na podlagi skupnega elaborata, kjer sta prikazana tako ureditev mej in parcelacija. V primeru, da v postopku ureditve mej ni soglasja med lastniki sosednjih parcel se upravni postopek parcelacije lahko vseeno opravi pred ureditvijo meje v sodnem postopku.

Parcelacije pa ni mogoče izvesti v vseh primerih in o tem v našem podjetju pred izvedbo vedno preverimo in opozorimo naročnika. Tak primer so denimo gozdne parcele manjše od 5 ha, kjer parcelacija v vseh primerih ni mogoča.

Pri združitvi dveh ali več parcel v eno morajo le to izpolnjevati določene pogoje. To so enako lastništvo parcel, služnosti, hipoteke in podobne pravice vpisane v zemljiško knjigo.

V našem podjetju poskrbimo za pravilno izpeljan postopek na terenu, izdelamo elaborat parcelacije ter ga s pooblastilom lastnika vložimo na Geodetsko upravo. Nove parcele postanejo uradne šele s pravnomočnostjo odločbe, ki jo dobi lastnik po obdelavi našega elaborata na Geodetski upravi.

Parcelacijo lahko opravi izključno geodetsko podjetje, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o geodetski dejavnosti in ima imenovanega odgovornega geodeta.

Za izračun cene uporabljamo Priporočeni cenik geodetskih storitev, ki ga je izdala Inženirska zbornica Slovenije. Cena postopka parcelacije je odvisna od števila mejnih točk, števila mejašev, zahtevnosti terena, števila upravnih taks pri vložitvi elaborata na Geodetsko upravo,…

Naročite parcelacijo

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede naših storitev nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.