Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture.

Za upravljavce ter gradbene izvajalce komunalnih vodov izdelujemo elaborate zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (elaborat GJI). Med samo gradnjo oz. po gradnji na terenu izmerimo komunalni vod z vsemi pripadajočimi objekti ter izdelamo elaborat GJI, ki ga s pooblastilom upravljavca vložimo na Geodetsko upravo.

Naročite elaborat GJI

Za naročilo geodetske storitve, izdelavo predračuna ali dodatna vprašanja glede izdelave elaborata GJI nas pokličite ali pošljite povpraševanje preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani.