Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Trg tigrovcev 4, 5220 Tolmin

Dom zaščite Bovec

Na Bovškem letališču smo zraven gasilskega doma dobili nov večnamenski objekt imenovan “Dom zaščite in reševanja”. Za potrebe projekta izvedenih del smo izdelali geodetski načrt novega stanja zemljišča s pripadajočo komunalno infrastrukturo.