Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Kolesarska steza Solkan – Plave

10km dolga kolesarska steza Solkan – Plave je končana. Za potrebe projekta izvedenih del smo v našem podjetju izdelali geodetski načrt varovalnih ograj na celotnem odseku kolesarske poti.