Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Planina Kuhinja

Občina Kobarid je uredila parkirišče in dostopno pot na planini Kuhinja. Strmo brežino na starem parkirišču so sanirali, uredili odvodnjavanje, razširili dostopno pot in s tem napravili veliko dodatnih parkirnih mest za vozila. Parkirišče na višini skoraj 1000m je odlično izhodišče za vzpon na Krn, za nakup planinskega sira in skute na bližnji planini ali obisk koče na planini Kuhinja, kjer vam lahko v poletni sezoni postrežejo s pestro izbiro domačih jedi. V bližini planine Kuhinja je še en zanimiv objekt, ki si ga je vredno ogledati. To je delujoči energijski krog sestavljen iz velikih kamnitih gmot in je enakih dimenzij kot znameniti Stonehenge v Angliji. Objekt je star več tisoč let in priča o izjemnih sposobnostih in znanjih naših prednikov.

V našem podjetju smo v začetku oktobra 2015 izvedli zakoličbo parkirišča in dostopne poti, v začetku decembra 2015 so bila gradbena dela končana in izdelali smo še geodetski načrt novega stanja ter izračunali volumen izkopov in nasipov vseh gradbenih del.

Na spodnjih slikah si lahko pogledate stanje pred in po končanih gradbenih delih.