Geotmin | Geodetske storitve, Tolmin

Geotmin d.o.o., Pod klancem 3, 5220 Tolmin

Podbrdo – parkirišče

Občina tolmin namerava urediti parkirišče in okolico v centru Podbrda. Naše podjetje je izdelalo geodetski načrt, ki se bo uporabil kot podloga na katerem bo izdelana projektna dokumentacija.